בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 49 - פרק 8 לניטור ביולוגי שימושים רבים בתחום בריאות וסביבה, ובכלל זה להערכת החשיפה ברמת הפרט לכימיקלים סביבתיים, לאיתור שינויים ברמה התאית או המולקולרית לפני האבחון הקליני, לקביעת רמות בסיס לחשיפה בקרב האוכלוסייה הכללית, להשוואת החשיפה לכימיקלים סביבתיים בין אוכלוסיות שונות ולהערכת היעילות של יישום מדיניות שמטרתה לצמצם את חשיפת הציבור לכימיקלים מסוימים. תכניות ניטור ביולוגי לאומיות פותחו במדינות רבות, ובהן ארצות הברית, קנדה, צרפת, בלגיה וגרמניה. רגולציה עדכנית כמו ברוב מדינות אירופה, אין במדינת ישראל חקיקה העוסקת בניטור ביולוגי באוכלוסייה הכללית. סקר מצב בריאות ותזונה לאומי (מב"ת), היכול לשמש פלטפורמה לניטור ביולוגי בישראל, אינו מעוגן בחוק. לעומת זאת ניטור ביולוגי של חשיפה תעסוקתית מחויב מתוקף החוק בקרב עובדים העלולים להיחשף לחומרים האלה: קדמיום, עופרת, ארסן, ; באמצעות ניטור carbamates כרומיום, כספית, קובלט וניקל; חומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים וקרבמטים ( aromatic hydrocarbon ] בתאי הדם האדומים); ממסים פחמימניים ארומטיים ( cholinesterase כולינאסטרז [ ]); ממסים פחמימניים הלוגניים xylene ], קסילן [ styrene ], סטירן [ toluene ], טולואן [ benzene ; בנזן [ solvents ,] perchloroethylene ], פרכלורואתילן [ trichloroethylene ; טריכלורואתילן [ halogenated solvents ( .)]1,1,1- trichloroethane 1,1,1-טריכלורואתאן [ ניטור ביולוגי ניטור ביולוגי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==