בריאות וסביבה בישראל | 2014

פרק 7  בריאות וסביבה בישראל 4102 - 48 - יש מעט מאוד נתונים זמינים על תכולה של כימיקלים או על נוכחות כימיקלים מזהמים במוצרי צריכה. באשר לרוב  מוצרי הצריכה, אין שום דרישה להדביק תווית על המוצר עצמו כדי ליידע את הצרכן אם הוא עומד בדרישות התקן. עם זאת הנתונים על עמידת מוצרים שונים בתקינה הישראלית זמינים באתר מכון התקנים הישראלי. באשר למוצרי צריכה, כמו תרופות ומוצרי טיפוח, אין כל דרישה לכתוב על התווית תכולת חומרים כדוגמת פתלאטים וטריקלוזן. בתרופות ובמוצרי טיפוח יש לציין על גבי התווית שהמוצר מאושר לשימוש מטעם משרד הבריאות. בהתחשב שכעת בסמכותו של משרד הכלכלה להחליט אם תקן הוא מחייב או לא מחייב, יש צורך בבחינה מחדש של  תפקידו של משרד הבריאות בהתקנת תקנים המגינים על בריאות הציבור. אכיפת התקנים המחייבים מעמידה אתגרים גדולים, ומאמצי האכיפה המוגבלים ממוקדים במוצרי צריכה מיובאים ולא  באלה המיוצרים בישראל. בדוח מבקר המדינה לשנת 1102 תוארו האתגרים הגדולים בפיקוח על צעצועים מיובאים לפי תקן 265. בעת האחרונה נוספו שלושים פקחים למשרד הכלכלה, והדבר צפוי לשפר את אכיפת התקנים המחייבים העוסקים במזהמים כימיים במוצרי צריכה מיובאים. מקורות . קובץ דוחות ביקורת לשנת 1102, התשע"ב (1) מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (2102). פרק שני - משרדי ממשלה: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מכון התקנים הישראלי. http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_138/f846e99b-c35c-4fe7-976a-2bbce22fa41a/7236.pdf (אוחזר ביולי 4102). (2) מכון התקנים הישראלי. תקינה ישראלית. (אוחזר ביולי 4102). https://portal.sii.org.il/heb/standardization/israelistandards . חוזר מינהל הרפואה מס' 3102/32: הפסקת שימוש במכשור רפואי עם כספית - מדי חום ומדי לחץ דם (3) משרד הבריאות (3102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2013.pdf (4) Ostapenko, I. (2012). Phthalates concentration in child use and care articles: Preliminary screening of the Israeli market. Oral presentation, EHF conference from science to policy: Environment and health in Israel. http://www.ehf.org.il/sites/default/files/u9/Ivan%20Otapenko%20updated_13.1.pdf (r etrieved July 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==