בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 47 - נוסף על התקנים לעיל, העוסקים בפירוט במזהמים במוצרי צריכה, יש תקנים רבים העוסקים בתוויות ובאריזות של כימיקלים מסוכנים ושל חומרי ניקוי. כמו כן יש תקנים רבים מאוד העוסקים בעמידות באש של מזרנים (בכלל זה מזרנים לתינוקות) ומוצרים אחרים, כגון ספות, פיג'מות לילדים ומסגרות למיטה. התקנים האלה אמנם אינם קובעים מפורשות שיש להשתמש בכימיקלים מעכבי בערה, אולם בפועל אמות המידה המחמירות לעמידות באש מחייבות שימוש בכימיקלים כאלה. היום התקן המחייב היחיד לעמידות באש הוא תקן מזרני תינוקות. המעמד של התקן לעמידות באש של מזרנים (למעט תקנים למזרני תינוקות) נמצא כעת בדיון. במהלך 0102-4102 עודכנו תקנים אחדים הנוגעים לתכולת מזהמים כימיים במוצרי צריכה: התקן העוסק בצעצועים עודכן, ועתה הוא דורש בדיקה כמותית של פתלאטים. בימים אלה התקן מורחב עוד יותר,  והוא ידרוש בדיקה של מתכות ושל תרכובות נוספות. התקן העוסק בבקבוקים לתינוקות ובמכלי שתייה עודכן וכעת נדרשת הצהרה של היצרן שלא נעשה שימוש  . התקן המעודכן טרם קיבל את אישור A בייצור הבקבוק. זאת נוסף על בדיקה כמותית של ביספנול A בביספנול משרד הכלכלה. התקן העוסק בעופרת ובקדמיום בכלים קרמיים הבאים במגע עם מזון עודכן, ועתה הוא כולל כלי בישול בעלי ציפוי  קרמי וכלי זכוכית הבאים במגע עם מזון. התוספת הזאת לתקן אינה מחייבת. נתונים על כימיקלים במוצרי צריכה בישראל יש מידע זמין מועט מאוד בנושא כימיקלים במוצרי צריכה. בסקר שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים  ועסק בתכולת פתלאטים בצעצועים מיובאים, 7 מתוך 04 דגימות של מוצרי צריכה שנרכשו בחנויות בישראל לא עמדו ) ודיאיזונוניל DEHP בתקן האירופי. הפתלאטים שחרגו בדרך כלל מהרמה המותרת בתקן היו דיאתיל הקסיל פתלאט ( ). נתונים ממכון התקנים הישראלי מלמדים כי %06 מהצעצועים שנבדקו diisononyl phthalate – DINP פתלאט ( ) מכילים רמות פתלאטים החורגות מהתקן הישראלי. גם polyvinyl chloride - PVC העשויים פוליוויניל כלוריד ( ב %01-%51 מכלי הקרמיקה שנבדקו, רמת המתכות חרגה מהתקן. מתוך כלי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון, ב %01 היו חריגות מהתקן לנדידה כוללת. מחקר על חשיפה לכימיקלים במוצרי צריכה חוקרים מבית החולים אסף הרופא, מהמרכז הרפואי סוראסקי ומאוניברסיטת קולומביה בניו יורק בוחנים גורמי  ) בקרב נשים הרות, ובכלל זה במגע brominated flame retardants חשיפה לפתלאטים ולמעכבי בערה מוברמים ( עם מוצרי צריכה. חוקרים במשרד הבריאות בוחנים גורמי חשיפה לפתלאטים בקרב האוכלוסייה הכללית, ובכלל זה במוצרי  טיפוח. התקדמות ואתגרים תקנות התמרוקים החדשות בישראל, שטרם אושרו בכנסת, כוללות דרישות מפורטות בדבר שימוש בננו חומרים  ואוסרות שימוש בחומרים רעילים הרשומים כמסרטנים, מוטגניים, או פוגעים במערכת הרבייה לפי תקנות הקוסמטיקה האירופיות. כימיקלים במוצרי צריכה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==