בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 45 - פרק 7 חשיפה לכימיקלים במוצרי צריכה קשורה בעיקר לתוצאי בריאות אקוטיים, כגון הרעלת עופרת בעקבות בליעת צעצועים או צבע המכיל עופרת. יתרה מזו יש עדויות המלמדות ששימוש במוצרי צריכה מעלה במידה ניכרת את החשיפה הכוללת ), כגון פתלאטים endocrine disrupting chemicals – EDCs לכימיקלים המשבשים את המערכת האנדוקרינית ( .) triclosan ), מעכבי בערה וטריקלוזן ( phthalates ( מדיניות ורגולציה מוצרי הצריכה היחידים העוברים תהליך רישום מסודר בישראל מתוקף החוק הם חומרי הדברה, תרופות ומוצרי טיפוח. כפי שצוין בפרק "חומרי הדברה", חומרי הדברה לשימוש בבית, בגינה ובחקלאות וכן תכשירי הדברה לטיפול בבעלי חיים עוברים תהליך רישום במשרד להגנת הסביבה ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר. משרד הבריאות מבצע רישום של תרופות, מוצרי טיפוח וחומרי הדברה הבאים במגע עם הגוף, כגון תרסיסים דוחי יתושים ותכשירים נגד כינים. משרד הבריאות אימץ את המדיניות האירופית מ 9002 בתחום מוצרי הקוסמטיקה, ולפיה יש לאסור שימוש בכימיקלים ), דיאתילהקסיל dibutyl phthalate ), דיבוטיל פתלאט ( benzene רבים במוצרי קוסמטיקה, למשל, עופרת, ארסן, בנזן ( ). פורמלדהיד benzyl butyl phthalate ) ובנזיל בוטיל פתלאט ( diethylhexyl phthalate – DEHP פתלאט ( ) מותר לשימוש במוצרים לחיזוק הציפורניים בריכוז שאינו עולה על %5. formaldehyde ( משרד הבריאות מבצע גם רישום של ציוד רפואי מתוקף חוק ציוד רפואי (2102). ביולי 3102 פרסם המשרד צו ולפיו על כל בתי המרקחת להפסיק למכור מדחומים ומדי לחץ דם המכילים כספית עד תום 4102, ועל בתי חולים ומרפאות להפסיק להשתמש בציוד הזה במהלך אותה שנה. כימיקלים במוצרי צריכה כימיקלים במוצרי צריכה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==