בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 39 - פרק 6 מזהמי מזון הם חומרים המוספים למזון באופן לא מכוון ונוכחותם במזון נובעת מזיהום בתהליך הגידול, הייצור, העיבוד, ההכנה, הטיפול, האריזה, השינוע, האחסון או התחזוקה. המזהמים עשויים להיות ממקור תעשייתי או סביבתי (כגון ]), רעלנים טבעיים polychlorinated biphenyls – PCBs ] וביפנילים עתירי כלור [ dioxins מתכות כבדות, דיוקסינים [ ]). הפרק הזה acrylamide ]) או רעלנים שנוצרו בתהליך העיבוד (כגון אקרילמיד [ mycotoxins (כגון מיקוטוקסינים [ יעסוק בהרחבה בכימיקלים המוגדרים מזהמי מזון, ובקצרה גם בחומרים אחרים, כגון חומרים הבאים במגע עם מזון, אנטיביוטיקה והורמונים. חשיפה למזהמי מזון קשורה לקשת רחבה של תוצאי בריאות שליליים - אקוטיים וכרוניים, ובכלל זה השפעה על ההתפתחות הקוגניטיבית (בעקבות חשיפה למתכות כבדות), סרטן (בעקבות חשיפה למיקוטוקסינים, דיוקסינים) ונזק למערכת הרבייה (בעקבות חשיפה לדיוקסינים). הסיכון הגלום במזהמי מזון תלוי בריכוז החומר במזון, במידת רעילותו ובכמות שנצרכה. לחשיפה ממושכת למזהמי מזון - גם בריכוזים נמוכים מאוד - יכולים להיות תוצאי בריאות שליליים, בייחוד בקרב תת אוכלוסיות רגישות (נשים הרות, ילדים וזקנים). רגולציה עדכנית רגולציה של מזהמי מזון מתבצעת מתוקף תקנות מ 8591 ומ 3891. במשך השנים נקבעו תקנים, תקנות והנחיות לסוגי מזון מסוימים שיש חשש כי יש בהם ריכוזים גבוהים של מזהמי מזון, לדוגמה תקנות בריאות הציבור מ 9791, העוסקות בתכולת כספית בדגים (ולפי התכנון יעודכנו ב 4102), תקנות העוסקות במיקוטוקסינים במזון (6991) וכן ), פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים melamine הנחיות מדויקות שעודכנו ב 3102 בעניין מתכות כבדות, מלמין ( ) במזון. radionuclides ) ורדיונוקלידים ( polycyclic aromatic hydrocarbons – PAHs ( מזהמי מזון כימיים מזהמי מזון כימיים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==