בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 33 - שאריות חומרי הדברה במזון רמות השארית המרבית של חומרי הדברה במזון בישראל נקבעו בחוקים, בתקנות ובצווים. התקנות, העוסקות ברמות  מותרות של שארית חומרי הדברה (1991), הן באחריותם המשותפת של משרד הבריאות ומשרד החקלאות. בשנת 1102 נכנס לתוקף החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (בסמכות משרד החקלאות). בחודשים הקרובים ייכנסו לתוקף תקנות חדשות שיאפשרו לעקוב אחר שאריות חומרי הדברה מהמזון המשווק אל היצרן. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, ייצור מזון לבעלי חיים והסחר בו (בסמכות משרד החקלאות) מ 1791, צפוי להתבטל  ב 4102 עם אישורו של החוק לפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים (חוק המספוא). בחוק החדש יוסדרו רמות מותרות של חומרי הדברה במזון לבעלי חיים וכן יוסדר הפיקוח והמעקב אחר המסלול שעובר המזון אל בעל החיים וממנו לאדם. תקנות מ 0002 עוסקות ברמות חומרי ההדברה המותרות במזון מן החי (בסמכות משרד החקלאות). רמות השארית  המותרות לשיווק נקבעות בשיתוף עם שירות המזון הארצי במשרד הבריאות. תברואה תקנות מ 4991 עוסקות בסוגיית ההדברה התברואתית, מתוקף חוק החומרים המסוכנים. במסגרת החוק לרישוי עסקים יש תקנות הנוגעות להדברת מזיקים בתברואה (5791). בשנת 4102 הוגש לאישור הכנסת החוק להסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם. אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה אחראי להבטיח שרק מדבירים מוסמכים יעסקו בהדברה תברואתית, הם ישתמשו בחומרים מאושרים בלבד והשימוש ייעשה על פי ההנחיות שעל תווית המוצר. בשנת ) chlorpyrifos 7002 אסר המשרד להגנת הסביבה על שימוש ביתי בחומרי הדברה המכילים זרחנים אורגניים, כלורפיריפוס ( רקים ַ ). כעבור שנתיים החליט משרד החקלאות להרחיב את האיסור הזה לגינות פרטיות וציבוריות, לפּ diazinon ודיאזינון ( ולכמה שימושים וטרינריים. חומרים הבאים במגע עם גוף האדם אחוז אחד בלבד מכל תכשירי ההדברה הרשומים בישראל נועדו למטרות רפואיות (למשל לטיפול בכינים). אגף הרוקחות במשרד הבריאות הוא הגוף האמון על רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם, וזאת מתוקף צו מ 2691. נתונים על שימוש בחומרי הדברה ועל חשיפה להם שאריות של חומרי הדברה באופן כללי משרד החקלאות אחראי על דגימת שאריות חומרי הדברה במזון בתהליך הגידול והאריזה. משרד הבריאות אמון על דגימת התוצרת בשלבי השיווק והמכירה. בדרך כלל אין חפיפה בין פעולות הדגימה של שני המשרדים, שכן הם פועלים בתיאום. תוצאה חריגה, המתגלה בשלב השיווק, מועברת למשרד החקלאות להמשך בדיקה. שירות המזון הארצי במשרד הבריאות דוגם 008-000,1 פריטים בכל שנה, לפי תכנית שנתית. השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים לפי תכנית שנתית לדגימה בשדה ולבדיקה של תוצרת חקלאית המיועדת לשוק המקומי. בכל שנה נלקחות 007 דגימות בקירוב. השירותים הווטרינריים מפרסמים באינטרנט דוח שנתי על שאריות שנמצאו במוצרי מזון מן החי. דוח הערכת סיכונים, שפרסם שירות המזון הארצי ב 3102, מסכם נתונים על חשיפה לשאריות חומרי הדברה במזון בשנים 6002-0102, על בסיס דגימות של משרד החקלאות ושל משרד הבריאות. יותר מ 005,5 דגימות נאספו מיותר ממאה מוצרי מזון. ב 526 דגימות, שהן %2.11 מכלל הדגימות, חרגו שאריות חומרי ההדברה מן הרמה המרבית המותרת. חשוב לציין שלצורך הערכת סיכונים, מבוצעים חישובים תאורטיים של הרגלי האכילה של מבוגרים בישראל על בסיס נתונים שיווקיים. חומרי הדברה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==