בריאות וסביבה בישראל | 2014

בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 31 - פרק 5 בספרות המקצועית יש עדויות רבות שחשיפה אקוטית וכרונית לחומרי הדברה מזיקה לבריאות האדם, למשל למערכת ]) ולמערכת העצבים המרכזית atrazine העיכול, למערכת הנשימה, למערכת האנדוקרינית (בעקבות חשיפה לאטרזין [ ]). נמצא שחלק מחומרי ההדברה קשורים גם לתחלואה organophosphates (בעקבות חשיפה לזרחנים אורגניים [ ר המתפתח, תינוקות וילדים רגישים במיוחד ָ ]). מחקרים אפידמיולוגיים מלמדים כי העובּ carbaryl בסרטן (קרבריל [ לחומרי הדברה. רגולציה עדכנית ארבעה גופים ממשלתיים מאשרים חומרי הדברה בישראל על פי השימוש המיועד להם: השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (שימוש בחקלאות צמחית), השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (שימוש וטרינרי), המשרד להגנת הסביבה (שימוש לתברואה) ומשרד הבריאות (חומרים הבאים במגע עם גוף האדם). בכל אחד מהגופים האלה פועלת ועדה מייעצת, בין משרדית, שיושבים בה נציגים ממשרד הבריאות, מהמשרד להגנת הסביבה, ממשרד החקלאות וממשרד הכלכלה. יש לציין שבוועדה הבין משרדית, המאשרת שימוש בחומרי הדברה בחקלאות, יושב גם נציג הציבור. תפקידן של הוועדות האלה הוא להעריך את בטיחות השימוש בחומרי ההדברה המוצעים, מנקודת המבט של בריאות הציבור ושל איכות הסביבה, להמליץ על דרכי השימוש ועל ההגבלות או לאסור את השימוש. מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה אמון על הבטיחות התעסוקתית בייצור חומרי הדברה ובשימוש בהם. שימוש בחומרי הדברה בחקלאות שתי תקנות מרכזיות מסדירות את הייבוא ואת השיווק של חומרי הדברה שנועדו להגנה על הצומח (מ 4991) ולשימוש וטרינרי (מ 2891, בעדכון). תקנות אחרות מחייבות את המשתמש לפעול בהתאם לרשום על התווית המאושרת של התכשיר. חומרי הדברה חומרי הדברה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==