בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 3 - תוכן העניינים 4 ד"ר רות אסטרין פתח דבר 5 פרופ' איתמר גרוטו הקדמה  7 איכות האוויר פרק 1 15 איכות אוויר הפנים פרק 2 19 עשן טבק סביבתי פרק 3 25 גורמים כימיים במי השתייה פרק 4 31 חומרי הדברה פרק 5 39 מזהמי מזון כימיים פרק 6 45 כימיקלים במוצרי צריכה פרק 7 49 ניטור ביולוגי פרק 8 55 אסבסט פרק 9 59 קרינה בלתי מייננת פרק 01 65 שינויי אקלים פרק 11 71 מדדים ומגמות בבריאות וסביבה פרק 21  79 ד"ר לינדה בירנבאום סיכום והמלצות  83 תודות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==