בריאות וסביבה בישראל | 2014

בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 29 - מקורות . סקר מתכות ברשת האספקה הביתית למי השתייה (1) משרד הבריאות (1102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/water_nov2011.pdf איכותם התברואית של מי השתייה במקורות המים בישראל: דוח בדיקות מיקרוביאליות וכימיות לשנים (2) משרד הבריאות (2102). . 2010-2009 (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/water-report-2009-2010.pdf . תקנות בריאות העם: איכותם התברואתית של מי שתיה ומתקני מי שתיה, התשע"ג- 3102 (3) משרד הבריאות (3102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf . סיכום פעולות לאיתור, טיפול ומניעת זיהום מי תהום - 1102 (4) רשות המים. http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Water-Quality/DocLib5/sikum_Infection2011.pdf (אוחזר ביולי 4102). (5) Gasser G., Rona M., Voloshenko A., Shelkov R., Tal N., Pankratov I., Elhanany S., Lev O. (2010). Quantitative evaluation of tracers for quantification of wastewater contamination of potable water sources, Environmental Science and Technology , 15, 44(10), 3919-3925. (6) Lennon M.A., Whelton H., Sgan-Cohen H.D. (2013). Need to put children’s oral health first in Israeli debate on water fluoridation. Community Dental Health , 30, 198-199. (7) Spungen J.H., Goldsmith R., Stahl Z., Reifen R. (2013). Desalination of water: Nutritional considerations. The Israel Medical Association Journal , 15(4), 164-168. גורמים כימיים במי השתייה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==