בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 25 -  לוח 1 חשיפה למזהמים כימיים במי השתייה נקשרה לשורה של תוצאי בריאות שליליים בבני אדם, למשל לשיעור גבוה יותר של סרטן ]), לתוצאים שליליים בהתפתחות trihalomethanes ] וטריהלומתנים [ trichloroethylene (בעקבות חשיפה לטריכלורואתילן [ .)] atrazine מערכת העצבים (בעקבות חשיפה לעופרת) ולתוצאים שליליים ברבייה ובלידה (בעקבות חשיפה לאטרזין [ רגולציה עדכנית האיכות הכימית של מי השתייה בישראל נקבעת על פי תקנות שאושרו לראשונה ב 4791. התקנות עודכנו ב 3991, ב 0002, ולאחרונה גם ב 3102. התקנות מ 3102 כוללות רמות מרביות של יותר מ 09 מזהמים כימיים, ובכלל זה מתכות, חומרי ) ומזהמים אורגניים ממקור תעשייתי. בהשוואה לתקנות מי השתייה של 0002, radionuclides הדברה, רדיונוקלידים ( התקנות של 3102 דורשות ניטור תכוף יותר, ניטור של 33 מזהמים נוספים וריכוז מרבי מחמיר יותר ל 82 כימיקלים (לוח 1). כימיקלים שהריכוז המרבי שלהם הונמך וכימיקלים שנוספו לתקנות 3102 גורמים כימיים במי השתייה פרק 4 טריכלורואתילן (מזהם ממקור תעשייתי) ; מזהם ממקור תעשייתי) tetrachloroethylene טטרכלורואתילן ( ; מזהם ממקור תעשייתי) benzene בנזן ( ; חומר הדברה) alachlor אלאכלור ( דוגמאות לכימיקלים שהריכוז המרבי שלהם הונמך בתקנות 3102 דוגמאות לכימיקלים שנוספו לתקנות 3102 ונקבע להם ריכוז מרבי ; polychlorinated biphenyls - PCBs ביפנילים עתירי כלור ( מזהם ממקור תעשייתי) ; מזהם ממקור תעשייתי) ethylbenzene אתילבנזן ( ; חומר הדברה) carbofuran קרבופורן ( ; חומר הדברה) chlorpyrifos כלורפיריפוס ( גורמים כימיים במי השתייה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==