בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 23 - מקורות (1) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (0102). לוח 72. בני 02 ומעלה, לפי חשיפה לעישון של אחרים ולפי תכונות נבחרות, הסקר החברתי 0102. (אוחזר ביולי 4102). http://www.cbs.gov.il/publications12/seker_hevrati10/pdf/t27.pdf מצב הבריאות בישראל 0102. (2) המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות (1102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.pagegangster.com/p/v9rZd/ (3) משרד הבריאות. החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-3891. (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/SmokePrevExten.pdf דוח שרת הבריאות על העישון בישראל 3102. (4) משרד הבריאות (4102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2013.pdf . סקר מצב בריאות ותזונה לאומי - מלידה עד גיל שנתיים 9002-2102 (5) משרד הבריאות (4102). (אוחזר ביולי 4102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mabat_352.pdf (6) Ben-Haroush A., Ashkenazi J., Sapir O., Pinkas H., Fisch B., Farhi J. (Jan 2011). High-quality embryos maintain high pregnancy rates in passive smokers but not in active smokers. Reproductive BioMedicine Online , 22(1), 44-49. (7) Ben Noach, M. et al. (Jun 2012). Ethnic differences in patterns of secondhand smoke exposure among adolescents in Israel. Nicotine and Tobacco Research , 14(6), 648-656. (8) Graif Y., German L., Ifrah A., Livne I., Shohat T. (2013). Dose-response association between smoking and atopic eczema: Results from a large cross-sectional study in adolescents. Dermatology , 226(3), 195-199. (9) Levine H., Berman T., Goldsmith R., Göen T., Spungen J., Novack L., Amitai Y., Shohat T., Grotto I. (Dec 2013). Exposure to tobacco smoke based on urinary cotinine levels among Israeli smoking and nonsmoking adults: A cross-sectional analysis of the first Israeli human biomonitoring study. BMC Public Health , 30, 13, 1241. (10) OECD, Smoking . Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics. http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/12/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/ factbook-2013-98-en&_csp_=b363ad2af2448f26d48113c09a7ac2b8 (retrieved July 2014). (11) Petrick L.M., Svidovsky A., Dubowski Y. (Jan 2011). Thirdhand smoke: Heterogeneous oxidation of nicotine and secondary aerosol formation in the indoor environment. Environmental Science and Technology , 1, 45(1), 328-333. (12) Rosen L.J., Ben Noach M., Winickoff J., Hovel M. (2012). Parental smoking cessation to protect young children: A systematic review and meta-analysis. Pediatrics , 129, 141–152. (13) Rosen L.J., Guttman N., Hovell M., Ben Noach M., Winickoff J., Tchernokovski S., Rosenblum J., Rubenstein U., Seidmann V., Vardavas C.I., Klepeis N.E., Zucker D. (2011). Development, design, and conceptual issues of Project Zero Exposure: A program to protect young children from tobacco smoke exposure. BMC Public Health , 11, 508. (14) Rosen L.J., Myers V., Hovell M., Zucker D., Ben Noach M. (Apr 2014). Meta-analysis of parental protection of children from tobacco smoke exposure. Pediatrics , 133(4), 698-714. (15) Rosen L.J., Rier D.A., Connolly G., Oren A., Landau C., Schwartz R. (2013). Do health policy advisors know what the public wants? An empirical comparison of how health policy advisors assess public preferences regarding smoke-free air, and what the public actually prefers. Israel Journal of Health Policy , 2, 20. (16) Shani M., Band Y., Kidon M.I., Segel M.J., Rosenberg R., Nakar S., Vinker S. (Apr 2013). The second generation and asthma: Prevalence of asthma among Israeli born children of Ethiopian origin. Respiratory Medicine , 107(4), 519-523. (17) Technion Center of Excellence in Exposure Science and Environmental Health. http://tceeh.technion.ac.il/ (re trieved July 2014). עשן טבק סביבתי

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==