בריאות וסביבה בישראל | 2014

- 20 - פרק 3  בריאות וסביבה בישראל 4102 %3.17 מהלא-מעשנים, בני 02-47, דיווחו שהיו חשופים לעשן טבק סביבתי בחודש האחרון, ו %9.71 דיווחו על רמת ( %2.08 דיווחו על חשיפה לעשן טבק N =505) 2010 חשיפה גבוהה. במדגם מייצג של האוכלוסייה המבוגרת בישראל מ סביבתי, ו %9.33 דיווחו על חשיפה יום יומית. בסקר לאומי מ 8002, שהשתתפו בו 000,11 מתבגרים, %5.02 דיווחו שרק אביהם מעשן בבית, %3.5 דיווחו שרק אמם מעשנת בבית, ו %2.6 דיווחו שלפחות אחד מהאחים או האחיות שלהם מעשן בבית. בסך הכול %8.31 דיווחו שיותר מבן משפחה אחד מעשן בבית, ובכלל זה שני ההורים (%3.11), %9.3 דיווחו שכל בני המשפחה מעשנים בבית. ] בשתן) מ 1102 מעידים גם הם על חשיפה נרחבת לעשן טבק סביבתי בקרב cotinine נתוני ניטור ביולוגי (ריכוז קוטינין [ האוכלוסייה המבוגרת בישראל. במחקר של משרד הבריאות נמצא כי בקרב %2.26 מהלא-מעשנים הייתה רמת הקוטינין בשתן שווה לסף הכימות או גבוהה ממנו. אחוז המשתתפים במחקר, שנמצאה אצלם רמת קוטינין כזאת, היה גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטית בקרב גברים, בקרב בעלי רמת השכלה נמוכה ובקרב קבוצת גיל צעירה. על בסיס נתוני משרד הבריאות בדבר חשיפה של תינוקות בני חודשיים לעישון, שפורסמו ב 4102, %52 מהתינוקות היהודים ו %25 מהתינוקות הערבים חשופים לעשן טבק סביבתי (תרשים 1). חשיפה של תינוקות בני חודשיים לעשן טבק סביבתי נתונים על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל בישראל יש מידע מועט על תוצאי הבריאות של חשיפה לעשן טבק סביבתי. נתונים מ 8002 מלמדים כי היארעות של דלקת עור אטופית ונזלת אלרגית בילדים בני 31-41 לא הושפעה מעישון של בני משפחה. עם זאת היארעות של אסתמה הייתה גבוהה יותר בקרב ילדים שיש להם הורה מעשן (תרשים 2).  תרשים 1 מקור: משרד הבריאות (5) תינוקות יהודים 75.2% 23.9% 0.3% 0.6% תינוקות ערבים 47.9% 47.6% 2.8% 1.6% בכל יום מדי פעם בפעם מעולם לא כמעט בכל יום

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==