הקרן לבריאות וסביבה | מזהמים סביבתיים, סוכרת והשמנת יתר | 2013

9 סוכרת בישראל: מחלה במגמת עלייה מ הי מחלת הסוכרת? סוכרת היא הפרעה מטבולית הנגרמת עקב פגיעה בכושר ייצור האינסולין או בפעולתו. אחד ממאפייני המחלה - רמות מוגברות של גלוקוז בדם. יש כמה סוגים של סוכרת, אך שני הסוגים הבולטים הם סוכרת מסוג 1, הנובעת מפגיעה בכושר ייצור האינסולין, וסוכרתמסוג 2 המאופיינת בפגיעה משולבת בכושר ייצור האינסולין ובפעולתו. מחלת הסוכרת פוגעת פגיעה משמעותית באיכות החיים ובתוחלת החיים, והיא מלווה באובדן שנות חיים בריאות עקב סיבוכים בטווח הקצר והארוך: אי-ספיקת כליות, עיוורון וקטיעת גפיים. לכן יש חשיבות רבה למידע על שכיחות המחלה וסיבוכיה בקבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית - לצורך קבלת החלטות מבוססת ( וכדי להצביע על כיווני evidence-based ראיות ) מחקר עתידיים. היארעות והימצאות כבמדינות אחרות בעולם, גם בישראל מתועדת מגמה של עלייה בשיעורי ההיארעות של סוכרת מסוג 1 בילדים ונוער ובשיעורי ההימצאות שלה באוכלוסייה הבוגרת. לראיה, היארעות סוכרת מסוג 1 בילדים ונוער, בקרב שני המינים, עלתה ב-%44 בשנים 7991-9002 )גרף 1(, ובעיקר בקרב בני 0-4. מספר הבוגרים המדווחים שהם חולי סוכרת בישראל הוכפל במהלך 52 השנים האחרונות. בשנת 8002 היו שיעורי הימצאות הסוכרת באוכלוסייה הבוגרת בישראל )רובם חולים בסוכרת סוג 2( %7.8 בקרב נשים ו-%2.01 בקרב גברים. האומדן העולמי באותה שנה היה %2.9 בקרב נשים ו-%8.9 בקרב גברים. באוכלוסייה היהודית שיעור הבוגרים המדווחים שהם חולי סוכרת בקרב ילידי ישראל ועולים מברית המועצות לשעבר )שעלו משנת 0991 ואילך( נמוך במעט משיעורם בקרב יוצאי אסיה ואפריקה. שיעורי הימצאות הסוכרת באוכלוסייה הערבית הבוגרת בישראל )בעיקר סוכרת מסוג 2( גבוהים במידה ניכרת מבקרב האוכלוסייה היהודית, בעיקר בקרב נשים )גרף 2(. סיכום והמלצות העלייה במספר חולי הסוכרת בישראל מחייבת חשיבה ופעולות מערכתיות המיועדות בראש ובראשונה להפחתה משמעותית של גורמי סיכון sedentary בני מניעה, כגון אורח חיים יושבני ) (, עודף משקל והשמנה. lifestyle בד בבד ראוי לקדם מחקר שיזהה ויכמת עוד גורמים סביבתיים הקשורים בסיכון למחלת הסוכרת )מסוג 1 ומסוג 2(, כדי להרחיב את פוטנציאל המניעה. למרות השיפור הניכר באיזון הסוכרת והירידה בסיבוכים ארוכי טווח, עדיין יש פערי תחלואה גדולים בין קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית. צמצום הפערים האלה מצריך הקצאה הולמת של משאבים ושימוש בשיטות מבוססות ראיות להשגת איזון מטבולי הולם, לגילוי ולטיפול מוקדם בסיבוכי המחלה. שכיחות מחלת הסוכרת באוכלוסייה היהודית ובאוכלוסייה הערבית לפי גיל ומין גרף 2 )מתוך נתוני סקר בריאות לאומי בישראל 7002-0102, מלב”ם( גברים ערבים נשים ערביות גברים יהודים נשים יהודיות קבוצת גיל 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 35 32.5 21-34 35-44 45-54 65+ 55-64 אחוזים , מנהלת היחידה למחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר ד"ר עפרה קלטר ליבוביץ שיעור ל 000,001 שנה 14 12 15 10 8 6 5 7 9 11 13 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 מגמות בהיארעות סוכרת מסוג 1 בישראל, 7991-9002 גרף 1 )מתוך דו”ח הרישום לסוכרת מסוג 1, 1102, מלב”ם( 2013 מזהמים סביבתיים, סוכרת והשמנת יתר הקרן לבריאות וסביבה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==