הקרן לבריאות וסביבה | סרטן השד והסביבה | 2015

גנטיקה ואפיגנטיקה רוב הנשים, אפילו נשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן השד, *. לפי מידע BRCA2 או BRCA1 אינן נושאות את המוטציה של הגנים שנאסף בשנים האחרונות, מלבד מוטציה קלסית של גנים יש עוד מנגנון שבו שינויים בגנים משפיעים על הנטייה לפתח סרטן השד. מנגנון זה, ), מביא לשינוי בביטוי הגנים ולא epigenetics הנקרא אפיגנטיקה ( בצירופי הבסיסים. שינויים אפיגנטיים עשויים להתחולל בעקבות חשיפה לכימיקלים סביבתיים. השינויים האלה בדרך כלל קטנים למדי, אבל יש להם פוטנציאל להצטבר במשך החיים, ולכן עלולה להיות להם השפעה ניכרת על התפרצות המחלה. מחקרים הראו כי כמה מזהמים סביבתיים, ובהם מתכות כבדות, וכן כמה ממסים אורגניים וחומרים משבשי המערכת האנדוקרינית עלולים לגרום לשינויים אפיגנטיים. כל החומרים האלה מעורבים בסיכון מוגבר לסרטן השד. חשוב לציין כי מחקרים בבני אדם, ובאופן מובהק יותר בבעלי חיים, מראים כי לשינויים אפיגנטיים בשלבי חיים מוקדמים מאוד עלולה להיות השפעה נרחבת על ההתפתחות הפיזית ועל הנטייה לפתח סרטן השד בגיל מבוגר הרבה יותר. בשני העשורים האחרונים ירד גיל התפתחות השדיים אצל ילדות בשנה ויותר הן בארצות הברית הן באירופה. באותה תקופה ירד גם גיל הווסת הראשונה בכמה חודשים, ומגמה זו נצפית גם בישראל. מה הן ההשלכות של התקצרות הילדוּת של בנות כיום? נמצא כי המגמה הזאת קשורה לא רק לבעיות רפואיות, חברתיות ופסיכולוגיות בקרב מתבגרות, אלא גם להתפתחות סרטן השד בהמשך החיים. את השינויים המבניים העדינים והמורכבים המתרחשים בתהליך צמיחת השד בתקופת ההתבגרות המינית מווסתים אסטרוגנים האחראים לרצף ולעיתוי של התפתחות השד. כפי שנאמר קודם לכן, אין ספור כימיקלים בהם אנחנו משתמשים הם חומרים משבשי המערכת האנדוקרינית, והם עלולים לחקות או לשנות את פעילותם של הורמונים רבים, כגון אסטרוגנים. חשיפה לחומרים האלה עשויה להיות בין הגורמים לירידת הגיל של התפתחות השדיים בקרב ילדות. מחקרים שבחנו חשיפה בינקוּת ובילדוּת המוקדמת לתרכובות המשבשות את פעילות ההורמונים, כגון , דיווחו על השפעה על גיל ההתבגרות המינית, ובכלל זה DDT/DDE ביפנילים עתירי כלור ו התפתחות השדיים. יתרה מזו, נמצא קשר בין התפתחות שדיים מוקדמת אצל ילדות ותופעה של גדילת שדיים אצל בנים ובין רמת הפתלאטים האסטרוגניים בגוף - תרכובות שנמצאות בסוגי פלסטיק רבים ובמוצרי טיפוח. במחקר של התכנית האמריקנית לחקר סרטן השד והסביבה נמצאו עדויות להשפעות ההתפתחותיות האלה של פתלאטים, בייחוד אלה הנפוצים במוצרי טיפוח ובמפיצי ריח. כימיקלים סביבתיים המשנים את פעולת ההורמונים הטבעיים של הגוף מקיימים, ככל הנראה, אינטראקציה עם גורמים גנטיים וגורמי אורח חיים, כגון תזונה, וכך קובעים את גיל התפתחות השדיים. 2015  סרטן השד והסביבה  הקרן לבריאות וסביבה 7 על התבגרות מינית מוקדמת וסרטן השד מגבירה את הנטייה לתחלואה, בעיקר בסרטן השד ובסרטן השחלות. BRCA2 או BRCA1 * מוטציה תורשתית באחד מן הגנים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==