הקרן לבריאות וסביבה | סרטן השד והסביבה | 2015

 Baccarelli, A., & Bollati, V. (2009). Epigenetics and environmental chemicals. Current Opinion in Pediatrics, 21 (2), 243–251.  Chiam, K., Tilley, W., Butler, L., & Bianco-Miotto, T. (2009). The dynamic and static modification of the epigenome by hormones: A role in the developmental origin of hormone related cancers. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Reviews on Cancer, 1795 (2), 104–109.  Dworkin, A., Huang, T., & Toland, A. (2009). Epigenetic alterations in the breast: Implications for breast cancer detection, prognosis and treatment. Seminars in Cancer Biology, 19 (3), 165–171. (אוחזר ביולי 5102) . http://www.maccabi4u.co.il/7084-he/Maccabi.aspx (בדם) - מבט כללי. BRCA2 , BRCA1 מכבי שירותי בריאות. סרטן השד - נשאות של  / עמוד 7 גנטיקה ואפיגנטיקה  Anderson, H.A., &Wolff, M.S. (2000). Environmental contaminants in human milk. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 10 (6), 755–760.  Angerer, J., Bird, M., Burke, T., Doerrer, N., Needham, L., Robison, S., Sheldon, L., & Zenick, H. (2006). Strategic biomonitoring initiatives: Moving the science forward. Toxicological Sciences, 93 (1), 3–10.  Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention (2009). Fourth national report on human exposure to environmental chemicals . http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/fourthreport.pdf (re trieved July 2015).  Morello-Frosch, R., Brody, J., Brown, P., Altman, R., Rudel, R., & Perez, C. (2009). Toxic ignorance and right-to-know in biomonitoring results communication: A survey of scientists and study participants. Environmental Health, 8 (6).  Rudel, R.A., Attfield, K.A., Schifano, J.N., & Brody, J.G. (2007). Chemicals causing mammary gland tumors in animals signal new directions for epidemiological chemicals testing, and risk assessment for breast cancer prevention. Cancer, 109 (S12), 2635-2666.  Shen, H., Main, K., Virtanen, H., Damggard, I., Haavisto, A., Kaleva, M., Boisen, K.A., Schmidt, I.M., Chellakooty, M., Skakkebaek, N.E., Toppari, J., & Schramm, K. (2007). From mother to child: Investigation of prenatal and postnatal exposure to persistent bioaccumulating toxicants using breast milk and placenta biomonitoring. Chemosphere, 67 (9), 236–262.  Wolff, M.S., Teitelbaum, S.L., Windham, G., Pinney, S.M., Britton, J.A., Chelimo, C., Godbold, J., Biro, F., Kushi, L.H., Pfeiffer, C.M., & Calafat, A.M. (2007). Pilot study of urinary biomarkers of phytoestrogens, phthalates, and phenols, in girls. Environmental Health Perspectives, 115 (1), 116-121. / עמוד 8 כימיקלים בגופנו  Berman, T., Goldsmith, R., Göen, T., Spungen, J., Novak, L., Levine, H., Amitai, Y., Shohat, T., & Grotto, I. (2013). Urinary concentrations of environmental contaminants and phytoestrogens in adults in Israel. Environment International, 59 , 478-484. / עמוד 8 מה ידוע על חשיפה לכימיקלים בישראל?  Breast Cancer Fund (2010). State of the evidence: The connection between breast cancer and the environment, 2010 (sixth edition) . http://www.breastcancerfund.org/assets/pdfs/publications/state-of-the-evidence-2010.pdf (retrieved July 2015). / עמוד 11 הסיבתיות המורכבת של סרטן השד  Brody, J.G., Kripke, M.L., Kavanaugh-Lynch, M.H., Rizzo, J., & Forman, M.R. (2014). Breast cancer and environmental research. Science, 344 (6184), 577.  National Cancer Institute, National Institutes of Health (2010). Reducing environmental cancer risk: What we can do now . http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/pcp08-09rpt/PCP_Report_08-09_508.pdf (retrieved July 2015).  Shen, J., Xu, L., Fang, H., Richard, A.M., Bray, J.D., Judson, R.S., Zhou, G., Colatsky, T.J., Aungst, J.L., Teng, C., Harris, S.C., Ge, W., Dai, S.Y., Su, Z., Jacobs, A.C., Harrouk, W., Perkins, R., Tong, W., & Hong, H. (2013). EADB: An estrogenic activity database for assessing potential endocrine activity. Toxicological Sciences, 135 (2), 277-291. / עמוד 01 סרטן השד ומחקר סביבתי (אוחזר ביולי 5102). http://www.cancer.org.il/template/publications.aspx?maincat=12 הא גודה למלחמה בסרטן. סרטן השד.  (אוחזר ביולי 5102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/health2013.pdf (פ רסום 453). בריאות 3102 המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות (4102).  סרטן השד בנשים בישראל, עדכון נתוני תחלואה ותמותה, אוקטובר 4102. הרישום הלאומי לסרטן, המלמ"ב, משרד הבריאות (4102).  (אוחזר ביולי 5102). http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/breast_cancer_oct2014.pdf פרץ, ת' ושלמון, א', מרכז רפואי הדסה. גנטיקה של סרטן השד.  (אוחזר ביולי 5102). http://www.hadassah.org.il/medical-care/departments/ סרטן-השד / יחידות-בינתחומיות / אונקולוגיה /breastcancergenetics.aspx / עמוד 9 נתונים על סרטן השד בישראל ד"ר שרי רוזן, ד"ר רות אסטרין עריכה: עינב חורב תחקירנית: ורדה בן יוסף עריכה לשונית: דורון מגן תרגום: נעמה שילוני הפקה: שירה + נאוי קונספט ועיצוב גרפי: תודה לד"ר תמר ברמן, משרד הבריאות, ולמאיה שדה, על המשוב במהלך עריכת העלון. הקרן לבריאות וסביבה (ע"ר) פקס: 0879476-20  טלפון: 8748376-20  רחוב רבקה 11 ירושלים 7116439 www.ehf.org.il מיד ע נוסף על פעולות הקרן באתר: חפשו אותנו גם בפייסבו ק

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==