היוזמות שלנו

Animation of hands in the air

היוזמות שלנו

מעבדת ניטור ביולוגי
מעבדת ניטור ביולוגי
המאמצים להפחתת החשיפה של בני אדם למזהמים סביבתיים אפקטיביים יותר כאשר מבצעים ניטור של רמות המזהמים בגוף האדם ולא רק של רמות המזהמים בסביבה. לניטור ביולוגי שימושים רבים בתחום של בריאות וסביבה...
לפרטים נוספים
עוקבות לידה בישראל
עוקבות לידה בישראל
בשנים האחרונות ישנה מודעות גוברת להשפעות הבריאותיות ארוכות הטווח של חשיפות למזהמים סביבתיים – הן תוך רחמיות הן בשלבי החיים המוקדמים, והקשר להתפתחותן של מחלות בשלבים מאוחרים יותר...
לפרטים נוספים
בריאות וסביבה בישראל 2020
בריאות וסביבה בישראל 2020
"בריאות וסביבה בישראל" הוא תוצר של שותפות פורייה בין הקרן לבריאות וסביבה ובין משרד הבריאות, משרדי ממשלה נוספים, מדענים ועמותות. שותפות זו מתאפשרת בזכות...
לפרטים נוספים
גישור בין מדע ומדיניות
גישור בין מדע ומדיניות
חשוב שמדיניות בריאות וסביבה תהיה מבוססת על עדויות מדעיות. ועדיין, תרגום המדע למדיניות לא תמיד פשוט. יש בנמצא כלים שעוזרים לגשר בין מדע למדיניות כמו הערכת סיכונים...
לפרטים נוספים
גישור בין מדע ומדיניות
התוכנית הלאומית לניטור ביולוגי
לפרטים נוספים
לכל היוזמות >