מרכזים אוניברסיטאיים

logo of Hebrew Uni. Center of Excellence in Agriculture and Environmental Health

 

מרכז מצוינות בחקלאות, בריאות וסביבה באוניברסיטה העברית 

מרכז המצוינות בחקלאות, בריאות וסביבה באוניברסיטה העברית נוסד ב-2012 בתמיכת הקרן לבריאות וסביבה ובשיתוף פעולה של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית ושל בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון עם עמיתים ממשרד הבריאות. את המרכז מוביל פרופ' בני חפץ, וחברים בו פרופ' אורה פלטיאל, פרופ' אורלי מנור, ד"ר צבי רוט, פרופ' רונית קלדרון-מרגלית, ד"ר תמר ברמן וד"ר חגי לוין. 

בישראל, שבה כמעט כל הקרקעות הראויות לגידול חקלאי מעובדות באופן אינטנסיבי ומקורות המים מנוצלים ניצול יתר, הסיכון הבריאותי עקב חשיפה לזיהום מפעילות חקלאית גבוה. נוסף על כך, ישראל חלוצה במִחזוּר שפכים לשימוש בחקלאות. כדי להתגבר על המחסור במים, החקלאות בישראל מסתמכת במידה רבה על מים מוּשָבים (קולחים) להשקיה. משימתו של המרכז היא לחקור את הממשק בין פעילות חקלאית בת ימינו ובין איכות הסביבה ובריאות הציבור. המרכז משלב מדענים מתחום מדעי הסביבה והחקלאות עם חוקרים בתחום בריאות הציבור כדי לעודד מחקר רב-תחומי. 

מהמחקרים הנערכים כיום במרכז:

 • קליטה על ידי צמחים והערכת חשיפה של חומרים רפואיים שמקורם בקולחים 
 • השפעת הרמות הסביבתיות של חומרים רפואיים על מערכת הרבייה במודל חיה הבוחן פרות
 • רמות השאריות של חומרי הדברה בתוצרת חקלאית
 • הערכת חשיפה של האוכלוסייה לחומרים רפואיים מאכילת תוצרת חקלאית המושקית בקולחים
 • קשר בין חשיפה של נשים הרות ושל צאצאיהן לכימיקלים משבשי פעילות הורמונלית ולחומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים ובין התפתחות העובר ואיברי הרבייה שלו
 • השפעת חשיפה לחומרי הדברה על מערכת הרבייה הזכרית במודל חיה הבוחן שוורים ובבני אדם

 

לפרטים נוספים:

אתר מרכז המצוינות 

מרכז המצוינות בפייסבוק  

 

logo of he Technion Center of Excellence in Exposure Science and Environmental Health

מרכז המצוינות לחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון

מרכז המצוינות לחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון (TCEEH) נוסד ב-2011 בתמיכת הקרן לבריאות וסביבה ובשיתוף פעולה של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון ושל הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוס רפפורט. את המרכז מוביל פרופ' דוד ברודאי, וחברים בו פרופ' יעל דובובסקי, פרופ' ברק פישביין, פרופ' אברהם רזניק וד"ר יובל זיינדמן. 

המחקר במרכז המצוינות מתמקד בהבנת החשיפה של בני אדם למזהמי אוויר רלוונטיים ובתגובות הביולוגיות לחשיפה זו. עקב גידול האוכלוסין ותהליכי התיעוש והעיור, הציבור חשוף לרמות גבוהות של מזהמי אוויר, חווה הידרדרות באיכות האוויר בערים, סובל מראוּת ירודה ומעלייה מתמדת בתדירות של אירועי ערפיח פוטוכימי. כמו כן, הציבור נאלץ להתמודד עם החמרה בהתחממות האקלים ובתופעת הבצורת – הן בשל השפעת איי חום עירוניים והן בשל שינויי האקלים. מרכז המצוינות עוסק בסוגיות האלה באמצעות קידום המחקר על מזהמים נשימים ממקורות מגוונים ומתוך התייחסות לתרחישי חשיפה רלוונטיים. 

מהמחקרים הנערכים כיום במרכז:

 • CITI-SENSE – פיתוח "קהילת תצפית אזרחית" (Citizens’ Observatory Community) מבוססת חיישנים, לשם מדידת זיהום אוויר והערכת חשיפה
 • הערכת חשיפה למזהמים שמקורם בתחבורה, המבוססת על וידיאו ועל טכנולוגיות מידע
 • הערכה של סחף ראשוני ומשני של חומרי הדברה באקלים חצי-יובשני (sub-humid) על בסיס מדידות שדה ופיתוח מודלים
 • חישה מרחוק של חומר חלקיקי נישא באוויר באמצעות מדידות מלוויינים ומהקרקע
 • פיתוח מאגר נתוני הניטור של איכות האוויר בישראל משנות התשעים
 • חשיפה למעכבי בעירה על בסיס ברום באבק כלי רכב בישראל

 

לפרטים נוספים: 

אתר מרכז המצוינות 

מרכז המצוינות בפייסבוק 

image of irrigation of field