תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר הקרן לבריאות וסביבה

ברוכים הבאים לאתר ehf.org.il (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי הקרן לבריאות וסביבה (ע"ר) (להלן: "הקרן לבריאות וסביבה"), שהינה מוסד ללא כוונת רווח אשר מטרתו לתרום ליכולת הלאומית לפקח, להעריך ולהפחית סיכונים לבריאות האדם שמקורם בסביבה.

בתנאי שימוש אלה "גולש" ו/או "משתמש" משמעו: כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו אשר עושה שימוש מכל סוג שהוא באתר.

הכניסה לאתר והשימוש בו או בכל חלק ממנו, כפופים לתנאי השימוש שלהלן. יש לקרוא בקפידה את התנאים להלן לפני השימוש באתר. הכניסה לאתר מותנית בתנאי השימוש ומהווה הסכמה לתנאים אלו:

1. תוכן האתר 1.1. התוכן המוצג באתר נועד לספק אינפורמציה לקהל הגולשים מתוך מטרה לעודד ולקדם את המודעות והצורך במתן מענה לבעיות הקיימות בתחום בריאות הסביבה במדינתנו. המידע המוצג באתר אינו בגדר ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ אחר ואינו מהווה הערכה מוסמכת בנוגע למצב רפואי ו/או סיכונים רפואיים ו/או סביבתיים ו/או אחרים. כל שימוש במידע המופיע באתר ו/או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והקרן לבריאות וסביבה ממליצה לכל משתמש לבחון את המידע והתאמתו לצרכיו, לרבות באמצעות אנשי מקצוע.

1.2. הגם שהקרן לבריאות וסביבה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי ואמין, הרי שהמידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא (As Is), נאסף ממקורות מידע שונים ואינו מתיימר להיות שלם, מקיף, מלא או עדכני. הקרן לבריאות וסביבה ו/או כל גוף אחר הקשור באתר אינם מתיימרים להביא את "כל המידע" או את המידע הכי חשוב, אלא מידע שמגיע לידיעתנו ומעניין לדעתנו את הגולשים, כאשר מטרתנו לסייע למשתמשים להרחיב את הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר.

1.3. אין לראות בהצגת המידע באתר משום תמיכה, הסכמה ו/או אישור של הקרן לבריאות וסביבה לתוכן המידע ו/או תמיכה בגופים אשר פרסמו אותו.

1.4. המידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת הפרטים והנתונים ואימותם באופן עצמאי, והקרן לבריאות וסביבה ממליצה לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו לבדוק ולאמת את המידע עליו הוא מתכנן להסתמך. הקרן לבריאות וסביבה ו/או כל גוף אחר אשר מספק את המידע לא יישאו באחריות כלשהי לתוצאות העשויות להיגרם בגין הסתמכות זו או בגין כל נזק אחר שייגרם בגין השימוש במידע אשר נמצא באתר. הקרן לבריאות וסביבה אינה אחראית למידע ו/או תוכן ו/או נתונים של המחקרים הכלולים באתר ו/או דיוקם, ולא תהא אחראית לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר ו/או כתוצאה מטעויות (לכאורה) שהתגלו בו, לרבות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו לגולשים כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מחומר ו/או קבצים שהועברו אליו דרך האתר ו/או כתוצאה מנתונים אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.

1.5. לגולשים באתר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מסוג כלשהו כלפי הקרן לבריאות וסביבה ו/או כלפי צוות הכותבים ו/או העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו ו/או כל גוף אחר אשר מספק את המידע לאתר, והשימוש באתר והסתמכות על תכניו הינם באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר.

1.6. ככל שבעתיד יכלול האתר פרסומות מסחריות ו/או אחרות, הרי שהפרסומות הללו הינן על אחריות המפרסמים בלבד ואין לאתר ו/או לעורכי האתר אחריות בשום צורה לתוכנן.

1.7. הקרן לבריאות וסביבה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכמים והמדיניות בכל זמן ובכל צורה שתבחר וללא צורך בהודעה מראש. התיקונים יופיעו באתר ויהיו תקפים מרגע שהופיעו. המשך שימוש באתר לאחר הופעת התיקונים יהווה אישור מחדש להצהרה על ההסכמה עם התנאים לאחר השינויים.

2. קישורים לאתרי צד ג' ("לינקים")

2.1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג' המוצגים באתר לנוחות הגולשים בלבד ואין להסיק מהכללת הקישורים הנ"ל באתר, כי הקרן לבריאות וסביבה תומכת, מסכימה, נותנת חסות, מציגה מצג כלשהו או קשורה בדרך כלשהי לאתר כלשהו או לתוכן כלשהו באתר כלשהו. אתרים אלו אינם מצויים תחת פיקוחם ו/או באחריותם של הקרן לבריאות וסביבה ו/או כל גוף אחר הקשור אליה ולקרן לבריאות וסביבה ו/או לאתר אין קשרים מסחריים ו/או משפטיים עם בעלי אתרים אלה. כאשר הגולש משתמש בקישורים אלה הינו עוזב את אתר זה לאתר/ים אחר/ים.

2.2. הקישור אל אתרי צד ג' אלו אינו מהווה הסכמה של הקרן לבריאות וסביבה לתוכנם ו/או נטילת אחריות כלשהי על התכנים המופיעים באתרים אלו ו/או לתוצאות שייגרמו כתוצאה מכניסה לאתרים אלו. הכניסה לאתרי צד ג' דרך הקישורים באתר זה הינה על אחריותו של המשתמש בלבד.

2.3. הקרן לבריאות וסביבה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים ופעילים.

3. בעלות וקניין רוחני 3.1. כל הזכויות באתר, ומבלי לגרוע בכלליות האמור – לרבות במאמרים, מחקרים, טקסטים, צילומים, תמונות, תרשימים, סמלים, וכן בקניין הרוחני שבתוכן האתר, בעיצוב הגראפי של האתר, במראה, בצליל, בקודים ובתכנות, בטכנולוגיה הטמונה באתר ובכל דבר אחר הקשור לאתר – שמורות לקרן לבריאות וסביבה ו/או לצדדים הקשורים לקרן לבריאות וסביבה ו/או לצדדים שהעניקו לקרן לבריאות וסביבה רשות/רשיון לעשות שימוש בחומרים הנ"ל והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות.

3.2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או לשנות כל חלק מהתכנים והמידע אשר מסופק באתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהקרן לבריאות וסביבה.

3.3. עצם השימוש באתר ו/או לא מקנה למשתמש ו/או כל אדם אחר כל זכות ו/או בעלות ו/או רישיון מסוג כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור, הקרן לבריאות וסביבה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ו/או את זמינותו בכל צורה שהיא ובכל עת שהיא.

3.4. הגולש מורשה לצפות ו/או להדפיס ו/או להוריד חומרים הכלולים באתר וזאת אך ורק לשימוש אישי ו/או אינפורמטיבי ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

4. הפרת תנאי השימוש המשתמש מתחייב כי במקרה שתפר תנאי שימוש אלה, תשפה את הקרן לבריאות וסביבה ו/או עובדיה ו/או עורכי האתר ו/או כל מי מטעמה של הקרן לבריאות הסביבה בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה שנגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

5. ברירת הדין וסמכות הדין החל על השימוש באתר זה ועל כל מחלוקת שעשויה להתגלות בין הצדדים הינו אך ורק הדין של מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

Traffic near Tel Aviv beach