איך אפשר לקדם את ההגנה על בריאות הציבור מפני חשיפה ל-PFAS?