מחקר שיוצג בכנס השנתי שלנו השבוע: השיטפונות הראשונים מזרימים לנחלים חומרי הדברה ותרופות