איכות אוויר ירודה במשרד עלולה לפגוע בתפקוד העובדים