רמות מדאיגות של כימיקלים מזיקים נמצאו באוויר הבית, הכיתה והחנות