האם שווה לנו לסכן את בריאותנו, תמורת מחבת שהביצה לא נדבקת אליה?