מדענים תומכים ביצירת גוף בינלאומי שיפקח על כימיקלים ופסולת