מגפת הקורונה העלתה למודעות את החשיבות של איוורור חללים. האם שם זה ייעצר?