שימוש מוגבר במוצרי חיטוי עלול להחמיר סימפטומים של אסתמה