אירופה מכפילה את שבילי האופניים שלה ומשקיעה בכך מיליארדי יורו