בעקבות זיהום הזפת: משרד הבריאות אוסר לשווק דגים מהים התיכון