מסתבר שגם בעת משבר ושיתוק פרלמנטרי מתמשך אפשר לקדם שינוי