קורונה: כימיקלים המצויים במוצרי צריכה עלולים לפגוע ביעילות החיסון