קביעה תקדימית בבריטניה: סיבת המוות של בת 9 היא זיהום אוויר