קרוב לוודאי שאבק מרהיטים ישנים מכיל כימיקלים מזיקים - אבל יש פתרון