הכימיקלים האלו פוגעים בפריון, אך קשה מאד להימנע מהם.