גורם חדש ומעט מפתיע בבתי גידול של קופים ושימפנזות – כימיקלים מזיקים