חשיפה לכימיקלים רעילים בנעורים, קשורה למחלת הצליאק.