בעקבות הקורונה נרשמת עלייה חדה במקרי החשיפה לחומרים רעילים