פתרונות בסביבה העירונית להאטת התפשטות וירוס הקורונה ולשיפור בריאות הציבור לטווח הארוך