יצרנית קוטל העשבים ראונדאפ (Roundup) , תשלם 10 מיליארד דולר לתובעים הטוענים שחלו בסרטן בעקבות השימוש במוצר.