239 מדענים פנו לארגון הבריאות העולמי: הקורונה נישאת באוויר, יש לשנות את ההנחיות.