כיצד חשיפה לכימיקלים סביבתיים במהלך ההיריון והילדות, משפיעה על הסיכון להשמנת יתר בקרב ילדים?