הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם, מחקר חדש מציג עוד דרך בה הוא יכול לסייע לבריאותו של האדם.