דוח עולמי: ישראל מפגרת אחרי מדינות המערב במדד הביצועים הסביבתיים