היתכן שאנו חשופים לכימיקלים מעשן סיגריות גם אם אין בסביבתנו סיגריה דולקת?