האם נמצאה הדרך להתמודד עם כימיקלים עמידים שנכון להיום נשארים בסביבתנו לנצח?