חשיפה לכימיקלים המצויים בפלסטיק בטרם ההיריון עלולה לגרום ללידה מוקדמת