חשיפה תוך-רחמית למעכבי בעירה עלולה לגרום ללקויות קריאה.