באירופה מתכוננים להפסיק את השימוש ב- PFAS עד 2030.