מעכבי בעירה נמצאים בכל מקום על הגלובוס, כולל בגופינו.