דנמרק אוסרת את השימוש בכימיקלים מסוכנים באריזות מזון מהיר