קול קורא לכנס השנתי של הקרן לבריאות וסביבה - הארכה